PRZEKSZTAŁCANIE, ŁACZENIE I LIKWIDACJA SPÓŁEK

Biuro rachunkowe Siedlce – nowe oblicze firmy

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, Kancelaria zajmuje się przeprowadzaniem procesów przekształcania form prawnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dzięki temu osoba fizyczna, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, może przekształcić swoją działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.

Kancelaria zapewnia również pomoc przy dokonywaniu przekształceń spółek handlowych we wszelkich możliwych kierunkach, tj. spółki kapitałowej w osobową, spółki osobowej w kapitałową, spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową lub osobowej w inną osobową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniamy również możliwość przekształcenia spółki cywilnej w dowolną spółkę handlową.

Zmiana formy prawnej – gwarancja bezpieczeństwa

Przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową gwarantuje bezpieczeństwo finansów Klienta oraz zwiększa jego atrakcyjność na rynku. Współpracując z szeregiem podmiotów zaangażowanych w proces przekształcenia, Kancelaria zapewnia szybkość i skuteczność przeprowadzenia procesu.

Jesteś właścicielem spółki? Pomagamy w łączeniu i likwidacji

Kancelaria oferuje ponadto usługi łączenia i likwidacji istniejących spółek prawa handlowego. Likwidacja przedsiębiorstwa, szczególnie w przypadku spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych), wymaga przeprowadzenia złożonej procedury. Nasze biuro rachunkowe w Siedlcach oferuje pomoc prawną w procesie likwidacji przedsiębiorstw o różnej formie prawnej:

  • Przeprowadzenie procedur niezbędnych do wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego
  • Sporządzenie projektów uchwał zgromadzeń wspólników
  • Zredagowanie odpowiednich dokumentów i wniosków do sądu rejestrowego
  • Przejęcie funkcji likwidatora
  • Uzyskanie postanowienia sądowego o wykreśleniu z rejestru

 

Wszystkie ceny świadczonych usług z zakresu obsługi prawnej spółek negocjowane są indywidualnie z naszymi Klientami.

Zainteresowany? Zapraszamy do współpracy Skontaktuj się z nami