POZOSTAŁE USŁUGI

Usługi dodatkowe

Kancelaria oferuje również szereg usług dodatkowych, zapewniając Klientom kompleksowość i profesjonalizm w każdym aspekcie finansowym i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wzbogacając portfolio oferowanych usług dajemy Klientom pewność, iż wszelkie sprawy z zakresu prawno-podatkowego zostaną objęte przez naszą Kancelarię.

Sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska

Ochrona środowiska w firmie stanowi ważne zagadnienie zarówno prawne jak i ekonomiczne. Przestrzeganie bowiem obwiązujących w tym zakresie zasad stanowi obowiązek każdego przedsiębiorcy. Ochrona środowiska to istotny element rynkowy, gdyż otwarcie rynku europejskiego o wysokich standardach środowiskowych dla polskich firm oraz rodzimego rynku dla inwestorów unijnych sprawiło, że ochrona środowiska stała się istotnym elementem konkurencji. W ramach sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska Kancelaria zapewnia:

 • Prowadzenie ewidencji korzystania ze środowiska
 • Przesyłanie informacji o zakresie korzystania ze środowiska

Zwrot VAT z Unii Europejskiej

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm decyduje się na współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Pozytywny rozwój i ekspansja firmy na nowe rynki europejskie wiąże się jednak ze zwiększonymi kosztami działalności przedsiębiorstwa. W celu zwiększenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Kancelaria oferuje usługę przeznaczoną dla podmiotów prowadzących usługi transportowe na terenie Unii Europejskiej. W ramach usługi Klient otrzymuje możliwość zwrotu podatku VAT od części zakupów dokonywanych w krajach Unii Europejskiej. Do tych kosztów można zaliczyć m.in.:

 • Wydatki związane z transportem (paliwo, naprawy, autostrady)
 • Wydatki związane z noclegami pracowników
 • Wydatki związane z targami i wystawami
 • Zakup wyposażenia
 • Zakup środków transportu 

Zakres usług obejmuje:

 • Sprawdzenie poprawności posiadanych dokumentów (faktur i paragonów)
 • Złożenie wniosku o zwrot VAT w odpowiednim zagranicznym urzędzie finansowym
 • Prowadzenie korespondencji z zagranicznym urzędem finansowym
 • Sprawdzenie statusu wniosku o zwrot VAT
 • Przelew odzyskanej kwoty VAT na konto firmy

 

Wszystkie ceny świadczonych usług  obsługi prawnej negocjowane są indywidualnie z naszymi Klientami.

Zainteresowany? Zapraszamy do współpracy Skontaktuj się z nami