KADRY I PŁACE

Zarządzanie działem kadr.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i Klientów, Kancelaria oferuje kompleksową usługę z zakresu zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach naszych Klientów. W ramach usługi, Kancelaria prowadzi całkowicie zintegrowany dział personalny, umożliwiając tym samym redukcję kosztów oraz korzystanie z pełnej palety obsługi w zakresie HR.  Zakres usług oferowanych przez Kancelarię obejmuje:

 

 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • Przygotowywanie raportów RMUA dla pracowników
 • Rozliczanie godzin nadliczbowych zgodnie z dokumentacją
 • Rozliczanie umów zleceń i o dzieło
 • Przygotowywanie raportów kadrowo płacowych dla potrzeb wewnętrznych oraz zewnętrznych np. do GUS
 • Sporządzanie i składanie deklaracji PFRON
 • Rejestracja i wyrejestrowanie pracowników w ZUS
 • Sporządzanie informacji przeznaczonych dla pracowników o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenie oraz zaliczkach na podatek dochodowy

 

Prowadzenie akt osobowych i szkolenia BHP.

W trosce o komfort naszych Klientów, w ramach usługi kompleksowego zarządzania sprawami pracowniczymi naszych Klientów, oferujemy:

 

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP
 • Ewidencja i kontrola nieobecności z tytułu urlopów, zwolnień lekarskich i innych
 • Kontrola ważności badań lekarskich oraz kierowanie na badania lekarskie(wstępne, okresowe oraz kontrolne)
 • Kontrola dokumentacji szkoleń BHP
 • Przygotowanie dokumentów związanych z ustaleniem (sporządzanie umów o pracę, aneksów i innych dokumentów, wymaganych przepisami Prawa Pracy) oraz ustalaniem stosunku pracy ( rozwiązanie umów o pracę, świadectw pracy)
 • Przygotowywanie zaświadczeń o okresach zatrudnienia, zaświadczeń o wynagrodzeniu
 • Przygotowywanie informacji do komorników
 • Obsługa zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

Wszystkie ceny świadczonych przez nas usług są negocjowane indywidualnie z naszymi Klientami. Zapraszamy do współpracy.