Przekształcanie, łączenie i likwidacja spółek

Nowe oblicze firmy.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, Kancelaria zajmuje się przeprowadzaniem procesów przekształcania form prawnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dzięki temu, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić swoją działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjna. Kancelaria zapewnia również pomoc przy dokonywaniu przekształceń spółek handlowych we wszelkich możliwych kierunkach, tj. spółki kapitałowej w osobową, spółki osobowej w kapitałową, spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową lub osobowej w inną osobową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniamy również możliwość przekształcenia spółki cywilnej w dowolną spółkę handlową.

 

Gwarancja bezpieczeństwa.

Przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową gwarantuje bezpieczeństwo finansów Klienta oraz zwiększa jego atrakcyjność na rynku. Współpracując z szeregiem podmiotów zaangażowanych w proces przekształcenia, Kancelaria zapewnia szybkość i skuteczność przeprowadzenia procesu.

 

Łączenie i likwidacja spółek.

Kancelaria oferuje ponadto usługi łączenia i likwidacji istniejących spółek prawa handlowego. Likwidacja przedsiębiorstwa, szczególnie w przypadku spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych), wymaga przeprowadzenia złożonej procedury. Kancelaria Podatkowo-Księgowa Michalak oferuje pomoc w procesie likwidacji przedsiębiorstw o różnej formie prawnej. Pomoc prawna obejmuje m.in.:

 

  • Przeprowadzenie procedur niezbędnych do wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego
  • Sporządzenie projektów uchwał zgromadzeń wspólników
  • Zredagowanie odpowiednich dokumentów i wniosków do sądu rejestrowego
  • Przejęcie funkcji likwidatora
  • Uzyskanie postanowienia sądowego o wykreśleniu z rejestru

 

Wszystkie ceny świadczonych przez nas usług są negocjowane indywidualnie z naszymi Klientami. Zapraszamy do współpracy.